< Back

Back

RIETZ.html
RIETZ.html

Håll Sverige Rent


Brand design and communication


Ifjol fick Håll Sverige Rent en ny vd, Johanna Ragnartz, som gav oss uppdraget att renovera ett klassiskt varumärke och dess devis och anpassa dem till vår tid utan att göra avkall på dess ursprungliga värden. Tillsammans med Håll Sverige Rent enades vi om att söka komma närmare människan och göra det inkluderande. En symbol som denna kan med fördel utnyttjas som creative vehicle (läs under Approach för förklaring till begreppet creative vehicle). Håll Sollentuna Rent, Håll Tantolunden Ren osv blir konsekvenser när man tar ner det övergripande Håll Sverige Rent och gör det angeläget på lokal nivå. 


”Vi vill vara inkluderande och vi vill att alla som bor i Sverige, oavsett om de finns i stan eller på landet, ska vilja vara med i våra kampanjer. Genom att både kunna göra lokala och språkliga anpassningar tror vi att vi kan nå ut mycket bredare och få fler att sprida vårt budskap”, säger vd Johanna Ragnartz i en pressrelease.


Re-think/re-use är en regional kampanj som genomfördes i Västerås under en oktobervecka 2017. Avsikten var att med utgångspunkt

från att plastbärkassar är ett omfattande miljöproblem, påverka främst yngre till att återanvända kassen flera gånger. På så vis skulle förbrukningen kunna minska radikalt. Parallellt med utomhusaffischerna löpte en kampanj i lokalradio. Kampanjen fick så god effekt

att den kan förväntas få stöd till att gå nationellt i nästa skede.