Dox

< Back

< Back

Brand design and communication


Concode var ett företag som sedan många år utvecklat en tjänst som består av en projektportal särskilt anpassad för byggindustrin. Projektportalen möjliggör att alla ritningar och övriga dokument finns samlade och säkerställer att alla behöriga alltid har de senaste versionerna av handlingarna tillgängliga. I ett skede när byggandet i Sverige tar fart (inte sedan miljonprogrammets dagar har det byggts så mycket i Sverige som nu), vässade nyligen Concode sin tjänst ytterligare så att idag betraktas som den ledande projektportalen för byggindustrin. Problemet var att man var otydlig. Tjänsten hade ett namn (intercopy.net)och såldes genom kopieringsföretagen inom intercopykedjan medan den skapats av Concode. Lösningen innehöll ett nytt namn – DOX. Tjänsten är den sammanhållande länken för varje byggprojekt, därför valdes också raden Keep it together som bas för kommunikationen. Som en symbol för Keep it together valdes en vallhund, en Bordercollie.

RIETZ.html
RIETZ.html